Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ši duomenų privatumo politika (Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis šia Viešosios įstaigos MO muziejaus (Muziejus) interneto svetaine.

Muziejus gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Jūsų paskyra (registracija ir administravimas)

Jūsų paskyros registravimo ir administravimo tikslu Muziejus tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, slaptažodis (šifruotas), prekių sąrašas (prekės, kaina, data), veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (prisijungimo informacija, pavyzdžiui, kada paskutinį kartą prisijungėte), „MOdernisto“ kortelės duomenys (jei registravote kortelę), informacija, kurią pateikiate užsisakydami tiesioginę rinkodarą (jei ją užsisakėte), elektroninių laiškų duomenys, pavyzdžiui, kai prašote priminti pamirštą slaptažodį. Jūsų duomenys taip pat tvarkomi, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, praneštume apie paskyros sąlygų pasikeitimus (Privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius, pan.) ar su Jumis susisiektume kitais atvejais, pavyzdžiui, jei pamiršote atsiimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Norėdami susikurti paskyrą, turite sutikti su terminais ir sąlygomis bei pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, sukurti paskyros negalėsite.

Jūsų duomenys tvarkomi visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės paskyra. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – sutikimas, kuris laikomas gautu, kai aktyvuojate paskyrą.

Užsakymų vykdymas

Siekdami įvykdyti Jūsų užsakymus ir perduoti užsakytas prekes, tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, kiti paskyros duomenys, užsakymo informacija, kontaktiniai duomenys, adresas, apmokėjimo būdas ir informacija. 

Šiuos duomenis tvarkome 10 metų po užsakymo įvykdymo.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas.

„MOdernisto“ narystės programa („MOdernisto“ kortelė)

Siekdami užtikrinti Jūsų dalyvavimą „MOdernisto“ narystės programoje, programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą programos taisyklėse ir (ar) šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis bei Jus tinkamai identifikuoti, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, telefonas, kortelės numeris, pirkimų istorija panaudojant kortelę (pirkimo data ir laikas, kvito numeris, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, bendra pirkinių kaina).

Šiuos duomenis taip pat naudojame, kad pagamintume Jūsų asmeninę kortelę, atpažintume Jus, kai pateikiate užklausas, sudarytume sąlygas naudotis nuolaidomis ir kitais kortelės pasiūlymais, praneštume apie narystės sąlygas (privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius, pan.) ar su Jumis susisiektume kitais atvejais, pavyzdžiui, jei palikote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate „MOdernisto“ narystės programoje. Jūsų duomenis mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas.

Tiesioginė rinkodara

Siekdami atsiųsti Jums bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie teikiamus pasiūlymus, nuolaidas ar išpardavimus arba teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir pan., mes tvarkome šiuos asmens duomenis: 

Jei susikūrėte paskyrą: vardas, pavardė, el. paštas, mėgstamų prekių sąrašas, papildomai Jūsų pasirinkimu: lytis, vaikai, miestas, kalba.

Jei paskyros nesukūrėte: vardas, pavardė, el. paštas.

Jei susikūrėte paskyrą ir savo pasirinkimu pateikėte papildomus duomenis, remdamiesi profiliavimu, siunčiame specialiai Jums atrinktus prekių ir paslaugų pasiūlymus, t. y. pagal amžių, lytį, vaikus, mėgstamų prekių sąrašą.

Jei dalyvaujate „MOdernisto“ narystės programoje: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, vaikai, kalba, pirkimų istorija panaudojant kortelę, kortelės numeris, mėgstamų prekių sąrašas, el. paštas.

Jei susikūrėte paskyrą saugome Jūsų duomenis 3 metus nuo paskyros panaikinimo. Jei paskyros nesukūrėte – 3 metus nuo sutikimo pateikimo. Jei dalyvaujate „MOdernisto“ narystės programoje – 3 metus nuo dalyvavimo „MOdernisto“ narystės programoje pabaigos. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – sutikimas. Remdamiesi mūsų teisėtu interesu atrinkti ir pasiūlyti būtent Jūsų poreikius atitinkančias prekes ir paslaugas, vykdome profiliavimą.

Žiniatinklio analitika ir pakartotinė rinkodara

Analizuodami interneto svetainės lankomumą ir kitus parametrus, kad galėtume ją patobulinti, taip pat vykdydami pakartotinę rinkodarą (tai yra rinkodaros būdas, kai kitose svetainėse pateikiami su mūsų interneto svetaine susiję skelbimai) mes tvarkome šiuos automatiškai generuojamus arba iš socialinių tinklų tiekėjų gautus Jūsų asmens duomenis: vartotojo praleistą laiką puslapyje, peržiūrėtą puslapių skaičių / skaičių per sesiją, lytį, amžių, pomėgius, informaciją, kokia naršykle buvo aplankyta svetainė, kokia jos versiją ir  kalba, vietovę, iš kurios buvo aplankyta svetainė, interneto tiekėjo pavadinimą, įrenginį, kuriuo buvo peržiūrėta svetainė (stacionarus kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar mobilus telefonas), kokiu būdu buvo patekta į svetainę (tiesiogiai įrašius naršyklėje internetinį adresą, per paieškos sistemas (Google, Bing ir kt.), per socialinius tinklus („Facebook“ ir pan.), per kitas nuorodas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Muziejaus interesas patobulinti svetainę bei Jūsų sutikimas.  

Užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Siekdami tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų skundą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefonas, skundo ar kitos užklausos aprašymas, aplinkybės, taip pat dokumentai, patvirtinantys skundą, reikalavimas ar atsiliepimas ir pan., „MOdernisto“ kortelės numeris, pirkimo istorija.

Šiuo tikslu duomenys saugomi iki 12 mėnesių. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, paklausimas, pasiūlymas, atsiliepimas nebus išnagrinėtas, taip pat jei asmens duomenys reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – teisėti interesai nagrinėti ir atsakyti į vartotojų skundus ar užklausas, vertinti Jūsų atsiliepimus, siekiant pagerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Muziejaus partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai, partneriai, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, teikia mums su skundų ir kitų užklausų administravimu susijusias paslaugas ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Toliau pateikiame trumpą informaciją apie Jūsų asmens duomenų perdavimą mūsų partneriams:

Meta Ads Manager, Meta Pixel. Mes naudojame „Meta Ads Manager“, kuris yra reklamų kūrimo socialiniame tinkle Facebook įrankis. Rinkodaros tikslais mūsų interneto svetainėje taip pat naudojama „Meta Pixel“ įrankis, taikomas socialinio tinklo „Meta“ paslauga naudotojams. Mes naudojame „Meta Pixel“, kad galėtume išanalizuoti interneto svetainės naudojimą ir suprastume „Meta“ reklamos efektyvumą, kad parodytume Jums individualizuotus reklaminius skelbimus, atsižvelgiant į jūsų susidomėjimą mūsų produktais (pakartotinė rinkodara, angl. retargeting). Minėtus įrankius teikia „Meta Platforms Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airijos Respublika. Daugiau apie Meta duomenų tvarkymą šiuo tikslu rasite https://www.facebook.com/privacy/policy. 

Google Analytics. Mūsų internetinėje svetainėje naudojama „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus. Jūsų asmens duomenis šiuo atveju tvarko „Google Ireland Limited“, įsikūrusi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airijos Respublika, kuri veikia kaip duomenų tvarkytoja. Daugiau apie „Google“ duomenų tvarkymą šiuo tikslu rasite https://policies.google.com/privacy. 

Google Ads. Šis įrankis leidžia įvertinti internetinės svetainės naudojimą rodomų reklamų atžvilgiu, sudaryti ataskaitas. Visa ši informacija yra anoniminė. „Google Ads“ surinkti duomenys paprastai saugomi „Google“ serveryje. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Jūsų asmens duomenis tvarko minėta „Google Ireland Limited“.

Shopify. Shopify suteikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, leidžiančią Jums parduoti mūsų prekes ir paslaugas. Jūsų duomenys saugomi „Shopify” duomenų saugykloje, duomenų bazėse ir bendroje „Shopify“ aplikacijoje. Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra atsakinga „Shopify International Ltd.“, įsikūrusi c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublinas 4, D04 XN32, Airijos Respublika. Daugiau informacijos galite rasti Shopify Paslaugų teikimo sąlygose https://www.shopify.com/legal/terms ir Pareiškime apie privatumą https://www.shopify.com/legal/privacy.

MailerLite. Lankytojams užsiprenumeravus Muziejaus naujienlaiškį ir pateikus savo el. paštą šis gali būti perduotas trečiosioms šalims. Naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikia MailerLite Limited, įsikūrusi Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublinas 2, D02 P593, Airijos Respublika. Daugiau apie „MailerLite“ duomenų tvarkymą šiuo tikslu rasite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy?_gl=1*1amp7ky*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIgKLssKjz-AIVyQN7Ch3e9wQvEAAYASAAEgI9dPD_BwE

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Muziejui gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Muziejus imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  1. prašyti, kad Muziejus leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  4. teisę atšaukti sutikimą;
  5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Muziejų šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

Viešoji įstaiga MO muziejus
Juridinio asmens kodas 302325629
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 17
Telefono nr. +370 650 84576    
El. pašto adresas shop@mo.lt      

Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. liepos mėn. 22 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje shop.mo.lt.
Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.