Pirkimo taisyklės

Šios taisyklės (Taisyklės) nustato Jūsų (Jūs arba Pirkėjas) apsipirkimo shop.mo.lt internetinėje parduotuvėje (Internetinė parduotuvė) tvarką bei sąlygas.

Internetinė parduotuvė priklauso Viešajai įstaigai MO muziejus, kodas 302325629, adresas Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika (MO arba mes), el. pašto adresas shop@mo.lt, tel. nr. +37065084576 Detalesnę informaciją apie mus rasite Internetinės parduotuvės skiltyje Kontaktai.

Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę tik: (i) 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys; (ii) nepilnamečiai iki 18 metų, turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą; (iii) juridiniai asmenys; arba (iv) visų šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Apsipirkdami Internetinėje parduotuvėje ir / arba registruodami savo vartotojo paskyrą naudojimuisi Internetine parduotuve Jūs patvirtinate, jog susipažinote ir sutinkate būti saistomi šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų papildomų taisyklių ir sąlygų, jeigu jos pateikiamos susipažinti ir gauti sutikimą prieš įsigyjant prekes ir / arba prisiregistruojant Internetinėje parduotuvėje.

Registruodamiesi Internetinėje parduotuvėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su registracijos atlikimo metu galiojančiomis Taisyklėmis. MO turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles be atskiro pranešimo. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento. Jūsų pirkimui taikomos užsakymo pateikimo metu galiojančios ir Jūsų patvirtinamos Taisyklės.

 1. PIRKIMAS
  1. Pirkėjas, prisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos arba kaip svečias (neprisiregistravęs Internetinėje parduotuvėje), jei registracija nereikalaujama toms prekėms sėkmingai įsigyti, gali pirkti MO siūlomas prekes šių Taisyklių tvarka sudarydamas nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį (Pirkimo sutartis).
  2. MO stengiasi Internetinėje parduotuvėje nurodyti visas pagrindines prekių savybes. Prieš įsigydami prekes skirkite pakankamai dėmesio su jomis susipažinti, o kilus bet kokiems klausimams – kreipkitės el. paštu shop@mo.lt ir mes Jums per protingą terminą atsakysime. Sudarydami Pirkimo sutartį Jūs patvirtinate, kad įdėjote visas galimas pastangas su MO išsiaiškinti bet kokius kilusius neaiškumus.
  3. Prekės yra įsigyjamos tokiu būdu:
   1. Internetinėje parduotuvėje išsirenkate prekes ir suformuojate prekių krepšelį.
   2. Pasirenkate prekių pristatymo arba atsiėmimo būdą. Prekių pristatymo būdai detalizuojami Taisyklių 2 skyriuje. Prekių pristatymo kaina ir su šia paslauga susiję papildomi mokesčiai (jeigu tokie taikomi), pristatymo tvarka ir pristatymo terminas nurodomi renkantis prekių pristatymo būdą.
   3. Pasirenkate apmokėjimo būdą. Pagrindinė informacija apie kiekvieną apmokėjimo būdą ir atitinkamą apmokėjimo vykdymo tvarką pateikiama Taisyklių 10 skyriuje ir Internetinėje parduotuvėje renkantis apmokėjimo būdą.
   4. Pateikiate visus prašomus Pirkėjo duomenis.
   5. Jums pateikiamos pirkimui taikytinos Taisyklės ir Privatumo politika. Su jomis susipažįstate ir, jei pirkimui taikytinas taisykles suprantate ir neturite prieštaravimų, pažymite, kad su jomis sutinkate.
   6. Prieš sudarant Pirkimo sutartį, Jums yra aiškiai nurodoma bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai (kiek pagrįstai gali būti iš anksto apskaičiuota), ir, jeigu reikalinga, visos papildomos pristatymo, pašto ir kitos išlaidos (Kaina).
   7. Siekiant užbaigti pirkimo procesą ir sudaryti Pirkimo sutartį prekėms įsigyti, paspaudžiate aktyvią nuorodą „MOKĖTI“. Tuomet pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą pilnai apmokate Kainą.
  4. MO gavus pilną Kainos apmokėjimą, Jūsų nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiamas laiškas su patvirtinimu dėl sėkmingo Pirkimo sutarties sudarymo. Laiške pateikiama informacija apie pirkimą ir pateikiamos pirkimui taikomos Taisyklės bei Privatumo politika. Atsiuntus šį patvirtinimo laišką, Pirkimo sutartis tarp mūsų ir Jūsų laikoma sudaryta.

 2. PREKIŲ PRISTATYMAS / ATSIĖMIMAS
  1. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių perdavimo / atsiėmimo būdų:
   1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą – tokiu atveju kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu;
   2. prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame siuntų savitarnos terminale – tokiu atveju Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas;
   3. prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai adresu Pylimo g. 17 Vilniuje, Lietuvos Respublika, apmokant už prekes iš anksto – tokiu atveju Pirkėjas apie siuntos atvykimą yra informuojamas SMS žinute bei elektroniniu paštu. Prekes Pirkėjas gali atsiimti tik MO informavus, kad užsakymas yra paruoštas atsiėmimui. Prekės turi būti atsiimamos per 7 dienas nuo pranešimo gavimo momento.
  2. MO inicijuos prekių siuntimą tik gavus visą Kainos apmokėjimą ir išsiuntus Pirkėjui laišką su patvirtinimu dėl sėkmingo Pirkimo sutarties sudarymo.
  3. Pristatant prekes kurjeris patikrina Pirkėjo ir / ar prekes priimančio asmens tapatybę pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei mes arba mūsų atstovas pažymi prekių priėmimą-perdavimą žyminčiame dokumente ir išduoda arba atsisako perduoti prekes.
  4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti MO pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
  5. Pirkėjas nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta bankiniu pavedimu, privalo atsiimti prekes iš Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo dienos, kai gavo pranešimą apie paruoštą prekę.
  6. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepriėmusio arba neatsiėmusio prekių užsakymo dieną, užsakymas išformuojamas ir sandėliuojamas Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika.
  7. Pakartotinis Pirkėjo užsakymo suformavimas apmokestinamas 2 € mokesčiu, taip pat Pirkėjas privalo pakartotinai užsakyti prekių pristatymo paslaugą ir už ją apmokėti arba atsiimti prekes asmeniškai Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika.
  8. MO įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinėje parduotuvėje, adresu shop.mo.lt/pages/atsiemimas-ir-pristatymas, nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai MO sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad, esant nenumatytų, nuo MO nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir MO aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, MO įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
  9. Tais atvejais, kai MO gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, MO gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmokame mes.
  10. Visais atvejais MO yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
  11. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama ir perdavimo faktas fiksuojamas pagal vežėjo nustatytą tvarką.
  12. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su MO arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant MO ar jo atstovui / kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, MO yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.
  13. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir įkainiai Lietuvoje yra nurodomi pasirenkant pristatymo būdą.
  14. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir paslaugos mokestis siunčiant prekes į kitas valstybes yra nustatomi atsižvelgiant į prekių krepšelio svorį. Prekių pristatymo (transportavimo) apskaičiavimo tvarka yra pateikta Internetinės parduotuvės skiltyje https://shop.mo.lt/pages/atsiemimas-ir-pristatymas.
  15. Siunčiant / pristatant prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

 3. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO SUTARTIES PER 14 DIENŲ
  1. Jei esate vartotojas, turite teisę atsisakyti Pirkimo sutarties per 14 dienų nenurodant jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis praėjus 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna:
   1. prekę – jei sudaroma vienos prekės Pirkimo sutartis; arba
   2. paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią vienu užsakymu užsakote daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai.
  2. Apie Pirkimo sutarties atsisakymą praneškite mums el. paštu shop@mo.lt arba adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, pateikiant:
   1. tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (žr. Pirkimo taisyklių priedą) arba
   2. aiškų laisvos formos pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti Pirkimo sutarties.
  3. Nedelsiant, ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Pirkimo sutarties atsisakymą pateikimo mums dienos, prekes turite išsiųsti arba perduoti mums adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba kitam mūsų įgaliotam asmeniui (pvz. kurjeriui, jei taip sutarta). Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.
  4. Nedelsiant, ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią MO gavo Jūsų pranešimą apie Pirkimo sutarties atsisakymą, MO grąžins Jums visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, išskyrus prekių grąžinimo išlaidas.
  5. Grąžinant Jums visas sumokėtas sumas, MO naudos tokį patį mokėjimo būdą, kokį naudojote mokant MO, nebent aiškiai sutiksite dėl kitokio būdo. MO neprivalo Jums grąžinti papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad aiškiai pasirinkote kitą, negu MO pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
  6. MO gali negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos MO arba kol Jūs pateikiate įrodymą, kad prekės yra išsiųstos MO, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
  7. Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Jums, jas atlyginti turėsite Jūs.
  8. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 4. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA PAGAL ĮSTATYMĄ
  1. Sudarius Pirkimo sutartį ir Jums perduodant įsigytas prekes, MO patvirtina daiktų kokybę. Ši MO garantija (patvirtinimas) dėl daiktų kokybės yra, nepaisant to, ar tokia garantija Pirkimo sutartyje numatyta, ar ne (garantija pagal įstatymą).
  2. Jei esate vartotojas, Jums taikomos toliau nurodomos garantijos pagal įstatymą nuostatos.
  3. MO yra Jums atsakingas už bet kokią prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės pristatymo. Siekiant įgyvendinti nustatytas teises pagal įstatyminę garantiją, privalote pranešti MO apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.
  4. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį.
  5. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Jūs turite teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba MO dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes.
  6. MO turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą prekės kokybę, jeigu prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti, arba jeigu dėl to MO patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes.
  7. MO užtikrina, kad prekė bus pataisyta ar pakeista:
   1. nemokamai – netaikant mokesčių už prekei pataisyti ar pakeisti būtinas išlaidas, įskaitant išlaidas už pašto, vežimo paslaugas, už darbą ar medžiagas;
   2. per protingą terminą nuo momento, kai informavote MO apie netinkamą prekės kokybę;
   3. Jums nesukeliant didelių nepatogumų, atsižvelgiant į prekės pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekė Jums reikalinga.
  8. Jūs grąžinate prekę MO adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, kad ji būtų pataisyta ar pakeista. Prekės grąžinimo išlaidos tenka MO.
  9. Jūs turite teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti Pirkimo sutartį, jeigu:
   1. MO prekės nepataisė ar nepakeitė, arba MO atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
   2. prekės trūkumas atsirado, nors MO bandė užtikrinti prekės kokybę;
   3. prekės trūkumas yra esminis;
   4. MO pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad MO per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės, arba tai Jums sukels didelių nepatogumų.
  10. Jūs neturite teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis.
  11. Kai paaiškėja tik dalies pagal Pirkimo sutartį pristatytų prekių trūkumai ir yra pagrindas nutraukti sutartį, Jūs turite teisę nutraukti Pirkimo sutartį tik dėl prekių su trūkumais, taip pat dėl kitų kartu įgytų tiesiogiai tarpusavyje susijusių prekių. Tiesiogiai tarpusavyje susijusiomis prekėmis nėra savaime laikomos bet kokios viename prekių krepšelyje įsigyjamos prekės. Susiję prekės turi turėti tiesioginę tarpusavio sąsają.
  12. Jūs savo teisę nutraukti Pirkimo sutartį įgyvendinate pateikiant MO pareiškimą, kuriame išreiškiate sprendimą nutraukti Pirkimo sutartį. Jums nutraukus Pirkimo sutartį:
   1. turite grąžinti prekę MO adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, MO sąskaita;
   2. MO, gavęs sugrąžintą prekę arba Jūsų pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, ne vėliau kaip per 14 dienų grąžins Jums už prekę sumokėtą Kainą.

 5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  1. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir bet kokius veiksmus Internetinėje parduotuvėje ar santykyje su MO, atliktus Pirkėjo vardu. Bet koks užsakymas, registracija ar kiti veiksmai Internetinėje parduotuvėje Jūsų vardu bus laikomi atliktais Jūsų vardu.
  2. Pirkėjas yra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje registracijos formoje ir užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą ir duomenų savalaikį tikslinimą jiems pasikeitus. MO jokiu atveju nebus atsakingas už bet kokią žalą ar negautas pajamas, atsiradusius Pirkėjui ir / arba tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis ir nedelsdamas nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
  3. Mes siekiame suteikti kuo geriausią internetinio apsipirkimo patirtį savo Pirkėjams. Kad tai būtų įmanoma, turime užtikrinti, kad mūsų Internetinė parduotuvė veiktų saugiai ir sklandžiai. Tai suprasdami Jūs sutinkate ir įsipareigojate:
   1. neskelbti, neperduoti, neskleisti ir nereklamuoti jokios komunikacijos ar turinio, galinčių pakenkti ar neigiamai paveikti mūsų verslą, produktus ar paslaugas;
   2. nenaudoti jokių įrenginių, kurie riboja, blokuoja ar kitaip trukdo bet kuriam kitam Pirkėjui naudotis Internetine parduotuve arba kurie daro poveikį Internetinės parduotuvės ar jos turinio saugumui; arba
   3. nenaudoti ir / arba nebandyti naudoti jokio įrenginio, programinės įrangos ar panašaus įrenginio, ar mechanizmo (įskaitant dirbtinio intelekto įrenginius, interneto svetaines ir kt.), kurie kenktų sklandžiam Internetinės parduotuvės funkcionavimui bei duomenų saugumui.

 6. MO TEISĖS
  1. Jei Jūs bandote pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir / arba kibernetiniam saugumui ar pažeidžiate bet kuriuos Taisyklėse nurodytus Pirkėjo įsipareigojimus, mes turime teisę nedelsdami ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Jūsų galimybę naudotis Internetine parduotuve ir / arba panaikinti Jūsų paskyros registraciją.
  2. Mes turime teisę laikinai arba neribotai sustabdyti / nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto Jums nepranešę. Tai nepanaikina mūsų pareigų jau sudarytų Pirkimo sutarčių atžvilgiu.

 7. PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS
  1. MO tikslas yra užtikrinti nepertraukiamą prekybą Internetinėje parduotuvėje, savo pagal šias Taisykles tenkančių pareigų laikymąsi ir visos reikiamos informacijos Pirkėjams pateikimą. Nepaisant to, mes negalime ir nebūsime atsakingi už tai, kad Internetinė parduotuvė kuriuo nors paros metu dėl bet kokių priežasčių yra neprieinama ir už bet kokius trečiųjų šalių
   (pvz., internetinio ryšio, el. pašto paslaugų teikėjų, bet kokių kitų trečiųjų šalių ir tarpininkų) teikiamų paslaugų ar veiklos sutrikimus.
  2. Mes įsipareigojame kilus bet kokiems trikdžiams dėti visas komerciškai pagrįstas pastangas kuo greičiau išspręsti kilusius sistemos trikdžius.

 8. INFORMACIJA APIE VARTOTOJĄ
  1. Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų talpinimo Internetinėje parduotuvėje tvarką bei sąlygas nustato MO Privatumo politika.
  2. Kad sėkmingai apsipirktumėte Internetinėje parduotuvėje, Jūs turite pateikti MO privalomąją informaciją. Ši informacija reikalinga, kad Jūs galėtumėte tinkamai atsiskaityti už prekes, o mes tinkamai jas pristatytume. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi Jūs.

 9. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAI
  1. Mūsų civilinė atsakomybė kyla tik egzistuojant mūsų kaltei.
  2. Mes neprisiimame jokios iš šių Taisyklių kylančios ar su jomis susijusios atsakomybės už jokį Internetinės parduotuvės ar įsigytų prekių naudojimo galimybės praradimą, duomenų praradimą ar netikslumą, pelno praradimą, vėlavimą ir už jokią bet kokio pobūdžio netiesioginę, įskaitant specialiąją, atsitiktinę ar pasekminę, žalą, net jei buvo iš anksto informuota apie tokios žalos galimybę.
  3. MO deda visas komerciškai pagrįstas pastangas, kad Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys būtų kuo tikslesni ir aktualesni, tačiau visais atvejais Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys yra tik rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio. Todėl MO neatsako už Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtą bet kokio pobūdžio ir dydžio žalą bei nuostolius, kurie kilo dėl Internetinėje parduotuvėje pateiktos netikslios informacijos. MO pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kurios prekės aprašymą.
  4. MO neatsako už prekių trūkumus ir apgadinimą, atsiradusius pristatant prekes, dėl netinkamo prekių laikymo ar naudojimo, taip pat natūralaus prekių nusidėvėjimo. Mes taip pat nesame atsakingi už užsakytų prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo, ir / arba trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.
  5. MO neatsako už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Internetinę parduotuvę, padarytą bet kokią žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterinius virusus, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę.
  6. Šioje Internetinėje parduotuvėje yra talpinamos nuorodos į kitus elektroninius puslapius, kurie nėra MO kontroliuojami ar valdomi. MO neatsako už kitų elektroninių puslapių turinį.
  7. Mokėjimams atlikti ir prekėms pristatyti Jūs naudojatės trečiųjų šalių (pvz., Paysera, Lietuvos pašto, Venipak, DPD, Omniva) paslaugomis, kurių paslaugų teikimo MO nekontroliuoja. Šios trečiosios šalys, teikdamos paslaugas, vadovaujasi savomis taisyklėmis bei sąlygomis. MO nėra atsakingas už trečiųjų šalių Jums padarytą bet kokią žalą, savo įsipareigojimų vykdymą ir paslaugų kokybę. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, veikimo ar neveikimo turi būti adresuojami tiesiogiai trečiosioms šalims.
  8. Mūsų atsakomybė pagal įstatymus ir MO Taisykles galima tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes tiesiogiai iš mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per platintoją ar bet kokį kitą asmenį.
  9. Jokia šių Taisyklių nuostata nepanaikina ir jokiu kitu būdu neapriboja mūsų atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl tyčios ar didelio neatsargumo. Be to, mūsų atsakomybė negali būti apribota kitais atvejais ir tokia apimtimi, kiek imperatyvios galiojančių įstatymų normos aiškiai draudžia tokį apribojimą: mirties ar kūno sužalojimo; neturtinės žalos; kitu (jei taikoma) atveju.
  10. Maksimali mūsų civilinė atsakomybė už bet kokius nuostolius ar žalą, kilusius įsigyjant prekes Internetinėje parduotuvėje, apribojama bendra Jūsų prekių krepšelio kaina.

 10. MOKĖJIMAI
  1. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
   1. Naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą Internetinėje parduotuvėje. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei Paysera, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas (autorizavimas). Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Paysera sistemoje, teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.
   2. Atsiskaitydamas banko kortele, pavyzdžiui MasterCard, Maestro, VISA, VISA electron, kai suvedus reikiamus banko kortelės duomenis, užsakymas bus iš karto apmokėtas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka AB „Swedbank“ sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.
   3. Atsiskaitydamas už prekę kreditine kortele (pavyzdžiui, VISA, Mastercard) per elektroninio atsiskaitymo sistemą „PayPal“. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai „PayPal“, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.
   4. Sumokėjimas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą MO, pagal mūsų Pirkėjui pateiktą išankstinę sąskaitą, per sąskaitoje nurodytą terminą.
  2. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 48 val., užsakymas yra anuliuojamas. MO neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į mūsų sąskaitą.
  3. MO turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus. MO turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
  4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti MO kainų skirtumą.
  5. Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. MO turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.
  6. MO neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / arba su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą atlikdami mokėjimą Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.
  7. MO savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. MO nėra laikomas mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visus kitus mokėtinus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / arba kitus mokesčius, susijusius su prekėmis, turite mokėti Jūs.

 11. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. Visa intelektinė nuosavybė į Internetinę parduotuvę, jos integralias dalis ir joje pateikiamas prekes ar kitą turinį yra saugoma autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir kitų intelektinės nuosavybės objektų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Jokios intelektinės nuosavybės teisės Pirkėjui nėra perduodamos ar suteikiamos jokia apimtimi ir niekas neturi būti šiose Taisyklėse aiškinama taip, kad suteiktų Pirkėjui kokias nors autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises, neatsižvelgiant į tokių sąvokų kaip „pirkimas“ ar „pardavimas“ vartojimą.
  2. Pirkėjas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, jokioje teritorijoje kopijuoti (išskyrus asmeniniams poreikiams aiškiai šiose Taisyklėse nurodytais atvejais), publikuoti, perduoti, keisti, pritaikyti, kurti išvestinių darbų, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti Internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių. Bet koks prekės ar jos dalių kopijų darymas, platinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas bet kokiais kitais būdais, nei nurodyta Pirkimo sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose, gali pažeisti intelektinės nuosavybės teises ir Pirkėjui atitinkamai bus taikoma atsakomybė pagal galiojančius teisės aktus.
  3. Įspėjame, kad neskaitmenizuotų prekių skaitmenizavimas (pavyzdžiui, 3D ar .pdf formatu) bei platinimas yra intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. MO netoleruoja tokių veiksmų ir pažeistas teises gina įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Jeigu Jūs naudojatės Internetinėje parduotuvėje įsigyta preke nesilaikydamas Taisyklių, Jūs atlyginate visus dėl to prekių autoriaus, gamintojo, leidėjo, mūsų ir / arba kitų trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys Jums turi teisę pareikšti bet kuriuo metu. Šios Taisyklės lieka galioti visą Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti prekių autoriaus, gamintojo, leidėjo, mūsų ir / arba kitų trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.

 12. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA, TAIKOMA TEISĖ, JURISDIKCIJA
  1. Šios Taisyklės sudaromos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pagal Roma I Reglamento 6 straipsnio 2 dalį Pirkėjas, kuris yra vartotojas, taip pat gali naudotis teisės, kuri būtų taikoma nesant šios nuostatos, privalomųjų nuostatų apsauga.
  2. Skundą dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti el. paštu shop@mo.lt ir MO dės visas protingas pastangas kuo greičiau Pirkėjui atsakyti.
  3. Pirkėjas, kuris yra vartotojas, skundą taip pat gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius ar el. paštu tarnyba@vvtat.lt (daugiau informacijos www.vvtat.lt) arba per Europos Komisijos Elektroninę ginčų sprendimo platformą adresu ec.europa.eu/consumers/odr.
  4. Ginčai tarp Jūsų ir MO sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose.

 13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. MO visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Pirkėjo Internetinėje parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu.
  2. Bet kokių sutarčių tarp MO ir Pirkėjo, įskaitant šias Taisykles ir Privatumo politiką, po jų sudarymo išsiuntimas Pirkėjui el. paštu yra laikomas pateikimu Pirkėjui patvarioje laikmenoje. Jei Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje susikuria vartotojo paskyrą, bet kokių sutarčių tarp MO ir Pirkėjo, įskaitant šias Taisykles ir Privatumo politiką, po jų sudarymo pateikimas (padarymas prieinamomis) Pirkėjo vartotojo paskyroje, yra laikomas pateikimu Pirkėjui patvarioje laikmenoje.
  3. Jei turite bet kokių klausimų dėl šių Taisyklių, Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių ar pateikiamos informacijos, kreikitės į MO el. paštu shop@mo.lt ir mes atsakysime į visus Jūsų rūpimus klausimus. Registruodamasis Internetinėje parduotuvėje ir / arba įsigydamas prekes, Jūs patvirtinate išsiaiškinęs visus neaiškumus (jei tokių kilo) dėl bet kokių Taisyklėse pateiktų sąlygų ir Internetinėje parduotuvėje pateiktų prekių savybių.

Priedas:

Pavyzdinė nuotolinės sutarties atsisakymo forma