Pristatymo sąlygos

 1. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių perdavimo / atsiėmimo būdų:
  1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą – tokiu atveju kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu;
  2. prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame siuntų savitarnos terminale – tokiu atveju Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas;
  3. prekes Pirkėjas gali atsiimti artimiausiame pagal Pirkėjo nurodytą adresą Lietuvos Pašto skyriuje – tokiu atveju Pirkėją apie siuntos atvykimą informuoja pašto skyrius;
  4. prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai adresu Pylimo g. 17 Vilniuje, Lietuvos Respublika, apmokant už prekes iš anksto – tokiu atveju Pirkėjas apie siuntos atvykimą yra informuojamas SMS žinute bei elektroniniu paštu. Prekes Pirkėjas gali atsiimti tik MO informavus, kad užsakymas yra paruoštas atsiėmimui. Prekės turi būti atsiimamos per 7 dienas nuo pranešimo gavimo momento. 
 2. MO inicijuos prekių siuntimą tik gavus visą Kainos apmokėjimą ir išsiuntus Pirkėjui laišką su patvirtinimu dėl sėkmingo Pirkimo sutarties sudarymo.
 3. Pristatant prekes kurjeris patikrina Pirkėjo ir / ar prekes priimančio asmens tapatybę pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei mes arba mūsų atstovas pažymi prekių priėmimą-perdavimą žyminčiame dokumente ir išduoda arba atsisako perduoti prekes.
 4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti MO pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. 
 5. Pirkėjas nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta bankiniu pavedimu, privalo atsiimti prekes iš Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo dienos, kai gavo pranešimą apie paruoštą prekę.
 6. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepriėmusio arba neatsiėmusio prekių užsakymo dieną, užsakymas išformuojamas ir sandėliuojamas Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika. 
 7. Pakartotinis Pirkėjo užsakymo suformavimas apmokestinamas 2 € mokesčiu, taip pat Pirkėjas privalo pakartotinai užsakyti prekių pristatymo paslaugą ir už ją apmokėti arba atsiimti prekes asmeniškai Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 8. MO įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinėje parduotuvėje, adresu shop.mo.lt/pages/atsiemimas-ir-pristatymas, nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai MO sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad, esant nenumatytų, nuo MO nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir MO aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, MO įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. 
 9. Tais atvejais, kai MO gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, MO gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmokame mes.
 10. Visais atvejais MO yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
 11. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama ir perdavimo faktas fiksuojamas pagal vežėjo nustatytą tvarką.
 12. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su MO arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant MO ar jo atstovui / kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, MO yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.
 13. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir įkainiai Lietuvoje yra nurodomi pasirenkant pristatymo būdą.
 14. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir paslaugos mokestis siunčiant prekes į kitas valstybes yra nustatomi atsižvelgiant į prekių krepšelio svorį. Prekių pristatymo (transportavimo) apskaičiavimo tvarka yra pateikta Internetinės parduotuvės skiltyje https://shop.mo.lt/pages/atsiemimas-ir-pristatymas.
 15. Siunčiant / pristatant prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.